General Information

 
 
Holy Week Schedule- click here  to view the complete liturgical schedule, including confessions.
 
Mass Times:
        Monday-Friday | 7:30 a.m (scroll down to see livestream video)

        Saturday | 5:15 p.m. (Anticipatory)

        Sunday: 8:00 a.m. | 10:00 a.m. | 12:00 Noon | 5:00 p.m.

Church Hours:

         Monday- Friday: 7:00 a.m. - 5:00 p.m.

         Saturday: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. 

         Sunday: 7:30 a.m. - 6:00 p.m. 

Confessions:

        Monday-Friday: 3:45- 5:00 p.m.

        Saturday: 3:30-5:00 p.m.

Parish Office Hours (Rectory at 239 Selby Ave.) :

         Monday- Friday 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

Public Tours  

Guided tours are offered Tuesday - Friday at 1:00 p.m. learn more here

 

Prayers in the Hmong Language

 

Our Father

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation but, deliver us from evil. Amen.
 
Peb Txiv nyob saum ntuj,
Koj lub npe ntshiab nto moo lug,
Koj lub ceeb tsheej los txog, 
Kom muaj raws li koj nyiam,
Nyob ntiaj teb no, li nyob saum ntuj.
Thov Koj pub mov txaus peb noj hnub no.
Koj zam txhaum rau peb, zoo li peb zam rau luag.
Koj txhob tso peb raug kev ntxias.
Koj npo peb dim ntawm kev phem. Ua Li. 
 

Hail Mary

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. 
 
Koj Nyob kaj lub Mab Liab, tus tau txiaj ntsim puv siab
Huab Tais Ntuj nrog koj nyob  
Koj tau koob tau hmoov tshaj ib zej tsoom poj niam tib si
Thiab Yes Xus lub txiv ua koj lub cev txi tau koob tau hmoov
Leej Ntshiab Mab Liab, Tswv Ntuj leej niam
Koj thov ntuj hlub peb cov neeg txhaum  
Nyem no mus txog thaum peb lub caij dua. Ua Li. 
 

Apostle's Creed

I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, 
his only Son, our Lord,
who was conceived by
the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried;
he descended into hell;
on the third day he rose again
from the dead;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand
of God the Father almighty;
from there he will come to judge
the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting. Amen.
 
Kuv ntseeg txog Huab Tais Ntuj, yog Tus Txiv muaj hwj huam tas nrho, yog tus tsim ntuj tsim teb. 
Kuv ntseeg txog Yes Xus yog Huab Tais Ntuj tus Tub twm zeej, yog peb tus Vaj Pleev, yog Ntuj Plig ua nkauj tsim txiaj Mab Liab xeeb Yes Xus. 
Thaum Pis Las Tos ua nom, luag muab Yes Xus khi ntaus ntsia saum ntoo cuam. 
Tuag tas los lawm, Yes Xus tus plig mus txog teb chaws tsaus ntuj.  Peb hnub los lawm, Yes Xus sawv rov los, thiab nws nce pem ntuj mus zaum ze Huab Tais Ntuj yog tus Txiv muaj hwj huam tas nrho nws phab xis. 
Yes Xus tseem yuav nqes rov los txiav txim rau ib zeej tsoom neeg ciaj neeg tuag. 
Kuv ntseeg txog Ntuj Plig, ntseeg txog Tsoom Zoo cia rau tas teb chaws, ntseeg Ntuj cov me nyuam ua ke faib Ntuj txiaj ntsim, ntseeg yuav daws txhaum tau, ntseeg neeg lub cev yuav ciaj rov los muaj Ntuj txoj sia nyob mus li. Ua li.